Under coachningen sätter du upp tydliga mål och skapar konkreta handlingsplaner för att faktiskt uppnå det du vill.

Vad är coachning?

Coachning är ett redskap för att optimera din personliga och professionella potential.
Coachning innebär att ställa frågor för att du ska hitta lösningar på det du vill förändra.
Coachning ger dig fler perspektiv och därmed fler vägar att välja på för att uppnå just det du vill.
Coachning ger dig motivation att förändra det du vill.

Alla har nytta av coachning

RESULTS by VALUES coachar ledare i sitt ledarskap och kontinuerligt förändringsarbete, det obekväma samtalet, det motiverande samtalet, värderingsarbete eller vadhelst ledaren har behov av.

RESULTS by VALUES coachar medarbetare att hitta drivkraft och motivation. Antingen enskilt eller i grupp.

RESULTS by VALUES vänder sig också till privatpersoner som vill hitta lösningar på ett problem eller göra det som är bra ännu bättre. Det kan tex handla om avgörande livsval, karriärsteg eller att få till nya vanor.

Att ha en vision utan att agera är detsamma som att drömma.
Att agera utan att ha en vision är slöseri av din tid.
Att agera med en vision är att göra en positiv förändring.