Äkthet Drivkraft Professionalitet

”I min roll som organisationsutvecklare och professionell coach möjliggör jag för verksamheter att optimera sina resultat. Med tydlig struktur i värderingsarbetet, skapas förutsättningar för medarbetare och resultat att växa. Jag har under mina snart 20 år i yrkeslivet arbetat inom kommun, landsting och framförallt näringslivet i olika positioner inom marknad, försäljning och market access. Det som alltid varit min drivkraft är att hitta nya vägar som tillvaratar medarbetarnas potential och därigenom ökar resultatet; för medarbetaren, verksamheten och dess intressenter.”

Gunilla Torstensson, grundare till RESULTS by VALUES, organisationsutvecklare och ICF-diplomerad professionell coach Gothia Akademi.

RESULTS by VALUES är ett enmansföretag baserat i Fjällbacka. Vid större uppdrag samverkan med andra etablerade konsulter.

RESULTS by VALUES affärsidé är att optimera medarbetarens potential och organisationens resultat genom värderingsdriven organisationsutveckling och professionell coachning.

Ser fram emot att höra av er för att se hur RESULTS by VALUES kan bidra för att ni och er organisation ska nå just dit ni önskar.

gunilla.torstensson@resultsbyvalues.se, 070-521 15 84