Har din organisation råd att inte anlita RESULTS by VALUES?

Studier visar tydligt hur värderingsdrivna organisationer blir långt mer lönsamma. Motiverade medarbetare blir självgående och resultatorienterade. De både mår och presterar bättre. Arbetsmiljöverkets senaste omfattande utredning resulterade i nya bindande föreskrifter för organisatorisk och social arbetsmiljö som gäller from 31 mars 2016.

RESULTS by VALUES målsättning är att hitta fungerande tillvägagångssätt för just er organisation att genom värderingsdrivna processer nå högre resultat.

Hur går det till?

RESULTS by VALUES anpassar alltid lösningar utifrån organisationens förutsättningar. Vissa organisationer väljer att arbeta aktivt med ledarna medan andra väljer att involvera alla medarbetare. Vanliga områden som organisationer vill ha hjälp med är:

En lönsam investering

GtG: 5.32 % vs S&P 500: 4.12 %

Good-to-great. Organisationer som investerar i att ta fram en vision, ökar sin årliga omsättning med 5% jämfört med 4% S&P 500.

FoE: 13.10 % vs S&P 500: 4.12 %

Firms of Endearment Organisationer som investerar i medvetet ledarskap, medveten kultur, integration av ”Stakeholders” samt ett högre syfte som stöds av kärnvärden, ökar sin årliga omsättning med 13% (jfr 4% S&P 500).

BCWF: 16.39 % vs S&P 500: 4.12 %

The best companies to work for (Fortune Magazine) Organisationer som investerar i medarbetar-engagemang ökar sin omsättning med hela 16% (jfr 4% S&P 500). Ledarna för dessa organisationer fokuserar på att möta anställdas grundläggande behov och tillfredsställa deras tillväxtbehov.

Källa: Barrett 2013 Unleashing Human Potential för Performance and Profit.

S&P 500 är ett aktiemarknadsindex baserat på aktiepriserna hos de 500 största publika amerikanska bolagen.